زمان شروع و پایان برگزاری کنفرانس: 9 آذرماه 1396

 

مکان برگزاری کنفرانس:دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهلت ارسال مقالات: 15 مهرماه 1396

 

اعلام نتایج داوری مقالات: 10 روز کاری پس از ارسال مقاله

 

مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه­ها: 1 آبان ماه 1396

 

مهلت ثبت نام در مسابقه: 20 مهرماه 1396

فارسی