به زودی اعلام خواهد شد ...

در این راستا برخی از کارگاه‌های آموزشی کاربردی نیز جهت بهره برداری علاقمندان بالاخص افراد مشغول در این حوزه‌ها توسط مجرب‌ترین اساتید برگزار خواهد شد. گواهی نامه شرکت در کنفرانس و کارگاه‌های آموزشی نیز اعطا می‌گردد.

فارسی