فارسی

باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای سیاستگذاری، کمیته علمی کنفرانس و حامیان،
و نظر به استقبال و درخواست گسترده دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرانقدر جهت زمان کافی برای ارسال مقالات پژوهشی و شرکت در کنفرانس از یک سو و امکان حضور مهمانان خارجی از سوی دیگر موجب گردید تا تاریخ برگزاری اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی به 26 بهمن ماه 1396 تغییر یابد. لازم به ذکر است این تاریخ تمدید نخواهد شد.

توضیحات: 

گواهی پذیرش زودهنگام برای مقالاتی که مورد داوری و تایید نهایی کمیته علمی و هیات داوران کنفرانس قرار گرفته است، به درخواست نویسنده مسئول قابل صدور می‌­باشد. بدیهی است گواهی‌­­های حضور در کنفرانس و ارایه مقالات پژوهشگران در روز برگزاری کنفرانس صادر می­ گردند،

 

باتوجه به حجم بالای ثبت نام کنندگان، به منظور اطلاع رسانی و هماهنگی های مناسب توصیه می شود در اسرع وقت اقدام به ثبت نام برای حضور و یا ارسال مقاله صورت گیرد تا به روزهای پایانی آخرین مهلت موکل نگردد،